1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, dan jasa
    2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    • a. Menjalankan usaha bidang Perdagangan;
    • b. menjalankan usaha-usaha di bidang Usaha;
    • c. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha Pembangunan.